Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hroby významných mužů a žen Země Izrael

1. 11. 2007

 

 Jeruzalém

hrob  Theodora Herzla

1860 - 1904

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

 

 Jeruzalém

 Hrob Jicchaka Rabina (1922 - 1995) a jeho ženy

 

Obrazek

 

Obrazek

Obrazek

 

Obrazek

 

Obrazek

 

• 

 

 Jeruzalém

 Hrob Chajma Herzoga

1918 - 1997

Obrazek

 

Obrazek

 

 

 Jeruzalém

 Hrob Eliezera Kaplana (1891 - 1954) a jeho ženy

Obrazek

 

Obrazek

 

 

 Jeruzalém

 Hrob Goldy Meirové

1898 - 1978

 

Obrazek

 

Obrazek

 

Obrazek

 

 

 Jeruzalém

 Hrob Teddyho Kollka

1911 - 2007

Obrazek

Obrazek

 Jeruzalém

 Hrob Leviho Eškola

1895 - 1969

 •

Obrazek

 

Obrazek

 

 

 Jeruzalém

 Hrob Zalmana Šazara (1889 - 1974)a jeho ženy

 

Obrazek

 

Obrazek

 

 

 Jeruzalém

 Hrob Zeeva Žabotinského

1880 - 1940

 •

Obrazek

 

Obrazek

Obrazek

 

 

 Jeruzalém

Hrob  Ofiry Navonové

 

Obrazek

 

 

 Jeruzalém - Olivetská hora

 Hrob Menachema Begina (1913-1992) a jeho ženy

 

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 Pozn. Lumíra Hanuše:  Pokud bude někdo hledat na Olivetské hoře hrob  Menachema Begina, nesmí  očekávat  nic  okázalého. Premiér byl skromný, což je zřejmé i z jeho docela nenápadného hrobu nacházejícího se napravo od  místa posledního odpočinku jeho manželky. Podíváte-li se na hřbitov na Olivetské hoře zdálky, ohromí vás množství hrobů - o to více mne potešilo, že ten Beginův jsem našel pouhých pět minut po vstupu na hřbitov.

 

Jeruzalém - Olivetská hora 

Hrob Eliezera Ben Jehudy (1858 - 1922) a jeho druhé ženy

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

Pozn. Lumíra Hanuše:  Eliezer Ben Jehuda byl klíčovou postavou v  úsilí o znovuoživení hebrejštiny.  Narodil se jako Eliezer Jitzchak Perlman v současném severním Bělorusku.  Jeho hrob se nachází v kovovém ohrazení přímo naproti vchodu(uprostřed - nalevo od něj je místo posledního odpočinku jeho druhé ženy Chemdy). Jeho vnučka se rovněž jmenuje Chemda a je přítelkyní mojí manželky.

 

 V Jezreelském údolí v Galileji se nachází  mošav Nahalal, v němž vyrůstal Moše Dajan. Nedaleko mošavu, na pahorku za hlavní silnicí, je umístěn hřbitov. Zde je místo posledního odpočinku nejen Moše Dajana, ale také prvního izraelského kosmonauta Ilana Ramona. Hřbitov je "utopen" v lese, hroby pokrývá stín vysokých borovic a cypřišů.    Oba hroby, Dajanův a Ramonův, se nacházejí ve spodní části hřbitova nedaleko od sebe. Při sestupu  po hlavní cestě směrem od  hledejte Ramonův hrob napravo a Dajanův nalevo.

Obrazek

Pohled na mošav Nahalal.

Obrazek

 

Hřbitov mošavu Nahalal, kde je pohřben Moše Dajan a Ilan Ramon.

Obrazek

 O něco detailnější záběr hřbitova.

|

 Hrob Moše Dajana

(1915-1981 )

Obrazek

 

|

Obrazek

 

Na náhrobní desce je uvedeno:  Moše Dajan, syn Dvory a Šmuela, narodil se v Deganii 20. 5. 1915,  zemřel 16. 10. 1981 ve věku 66 let.   Rav aluf(nejvyšší izraelská generálská hodnost)31118, čtvrtý náčelník generálního štábu.

|

Obrazek

|

Obrazek

 

|

Hrob  Ilana  Ramona

(1954 - 2003)

Obrazek

|

Obrazek

|

Obrazek

Na náhrobní desce a v dolní části hribu je uvedeno: Ilan Ramon*, syn Tonji a Eliezera Wolfermanových, narodil se 20. 6. 1954 v Ramat Ganu, padl při plnění své funkce na palubě Columbie 1. 2. 2003 ve věku 48 let, TNCV''H**. První izraelský astronaut. "Hatišma koli baašer hincha ..." Rona.*** Aluf mišne**** 2167039 STS-107

|

Vysvětlivky:

*/ Původně se jmenoval Wolferman, později změnil příjmení na Ramon. --- **/ Zkratka hebrejského nápisu, který se  vyrývá  na náhrobní desky: Tihije mišmato crura becror hachájim. V překladu Lumíra Hanuše: Nechť je jeho duše zabalena v balíčku života. ---  ***/Slova písničky a jméno jeho ženy(Rona): Slyš můj hlas, ať jsi kdekoli ...  Oblíbená skladba Ilana Ramona, kterou pouštěl  během letu z paluby Columbie v přímém přenosu. --- ****/ Plukovník.

 

Přidáno v říjnu 2oo9:

 

|

 

 Hrob prvního izraelského prezidenta

Chajma Weizmanna

(1874 1952)

v Rechovotu

 |

 

Obrazek

 

• Více pamětních obrázků z Rechovotu najdete na blogu Pohledy a postřehy, když kliknete SEM