Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jeruzalém

1. 11. 2007
 

 

 

Obrazek

 

 Skalní dóm(často, ale  fakticky nesprávně nazývaný Omarova mešita, neb  o mešitu se v pravém slova smyslu nejedná, nýbrž o svatyni skály), vlevo pravoslavný kostel Maří Magdalény, vzadu vpravo nad zdí  Dominus Flevit - místo, kde Ježíš předpovídal zkázu města. Skalní dóm  se nachází na Chrámově hoře, kde  ve starověku  stál I. i II. chrám. Lokalita je  ztotožňována s  horou Moria, na níž  měl  praotec Abraham obětovat syna Izáka(zkouška víry).

 

 Skalní dóm na Chrámové hoře.

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

 Pohled z pracovny Hebrejské university na okna z dílny  Marca Chagalla.

 

 Jad Vašem - památník obětem holocaustu 5 x zasazený do krajiny

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 Web památníku Jad Vašem ZDE

 

 

Obrazek

 

 Damašská brána(uprostřed snímku)

 

 

Obrazek

10

 Mešita Al Aksa. V pozadí, na svahu Olivetské hory, je patrná část židovského hřbitova.

 

 

Obrazek

 Chrám Božího hrobu.  Velká kopule je nad hrobem, menší patří kapli sv. Heleny.

 

 

Obrazek

 

 Chrám Božího hrobu. Vstupní portál.

 

 

 

Obrazek

 

 Za zlatou kopulí  Skalního dómu je Olivetská hora, na horizontu špička věže pravoslavného  kostela Nanebevstoupení.

 

 

Obrazek

 

 Přehradní nádrž u Ejn Kerem. Napájena je pouze dešťovou vodou a může tak v období beze srážek snadno vyschnout.

 

 

Obrazek

 

 Synagoga Churva. V minulosti dlouho ponechaná jako ruina, od roku 2006 v rekonstrukci.

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 Při vjezdu do Jeruzaléma od Tel Avivu po austrádě č. 1  míjí návštěvník  nejprve hřbitov nacházející se na návrších  Har Ha Menuchot a Har Tamir ve čtvrti Givat Šaul.

 

 

Obrazek

 

 Citadela

 

 

 

Obrazek

20

 Jaffská brána při pohledu z Citadely.  V roce 1898 byl ve  zdi Starého města  zhotoven otvor, aby jím  německý císař Vilém II. mohl projet kočárem.

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 4 x Davidova věž

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 2 x Skalní dóm. V pozadí, na  horním snímku  na vrchu Olivetské hory(815 m. n. m. ),  pravoslavný kostel Nanebevstoupení.

 

 

Obrazek

 

 Jeruzalémské hradby.

 

 

Obrazek

 Jedna z typických dominant Starého města - věž luteránského kostela Spasitele(Vykupitele). V pozadí na obzoru komplex budov Hebrejské university na hoře Scopus. Hebrejsky  Har Ha Cofim, hora Výhledů.

 

 2 x ze Starého města

 

Obrazek

 

 Vlevo: chrám Božího hrobu, vpravo: sousední luteránský kostel.

 

Obrazek

30

 

Vlevo je luteránský kostel, menší stříbrná kupole vpravo od něj  patří kostelu Jana Křtitele,  v pozadí zlatá kupole Skalního  dómu.

 

 2 x z jeruzalémského tržiště Machane Jehuda

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 Prodej koření.

Prodej ořechů.

 

 

Obrazek

 

V pozadí židovský hřbitov.

 

 Jiný pohled na jeruzalémský židovský hřbitov na  svahu Olivetské hory. V popředí  Zachariášův hrob a hrob synů Chezirových - 17. kněžská  skupina(v Bibli zmíněni v 1. Paralipomenon, 24:15).

 

Obrazek

 

 

 

 

Obrazek

 

 Pozůstatky starořímského karda v židovské části Satého města. (Kardo - hlavní ulice vedená severojižním směrem a lemovaná sloupovím a obchody, starořímský urbanistický koloniální styl.) Jeruzalémské kardo vzniklo ve II. století n. l. jako součást města Aelia Capitolina vybudovaného na troskách původní židovské metropole zničené římským vojskem  v druhé polovině I. století n. l.

 

 3x Chagallova okna. Synagoga v areálu nemocnice Hadassa ve čtvrti Ejn Kerem.

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

 Jeskyně narození Jana Křtitele v kostele svatého Jana v kopcích Ejn Keremu.

 

Obrazek

 

 

 Mozaiková podlaha ze starověké synagogy v Chamat Gaderu na hranicích se Sýrií a Jordánskem. Dnes se nachází u vstupu do budovy Nejvyššího soudu.

 

Obrazek

40

 

 4 x Zeď nářků, hebrejsky HaKotel HaMaaravi, Západní stěna. Snímek byl pořízen 9. října 2006 během oslavy židovských svátků Sukkot.

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

 Zimní pohled z jeruzalémské  čtvrti Kirjat Menachem na hrob proroka Samuela: dnes nefunkční mešita na obzoru(s minaretem).

 

Obrazek

 

 

 "Zlatá brána, kdo do ní vejde ..." V Jeruzalémě nikdo, protože je zazděná. Dva pohledy z Chrámové hory.

 

Obrazek

 

 

Obrazek

 

 

 Další snímky  najdete  po kliknutí na odkaz 

Izrael objektivem Lumíra Hanuše 

na webu

V. Lubomírovy  Listy